Allianz - zgłaszanie szkody

Krok 1

Zgłoś szkodę

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZGŁOSZENIA SZKODY:

 • prawo jazdy kierującego pojazdem
 • dowód rejestracyjny pojazdu
 • polisę OC
 • notatka policyjna lub oświadczenie sprawcy (szkoda OC)
 • polisa AC  (szkoda AC) 

WAŻNE: 

Jeżeli szkoda ma być rozliczona „ bezgotówkowo” proszę zaznaczyć na infolinii że szkoda będzie naprawiana w serwisie AUTO CENTRUM LIS .

Krok 2

 • Towarzystwo Ubezpieczeniowe przyjmuje zgłoszenie  i nadaje nr szkody.  Allianz przysyła na twój adres mailowy druk zgłoszenia szkody, trzeba go dokładnie wypełnić i przesłać z powrotem do nich lub przynieść do serwisu gdzie zostanie wysłany do T.U
 • Następnie zgłaszamy szkodę do serwisu i umawiamy się na termin naprawy.

Do likwidacji szkody będą potrzebne następujące dokumenty:

 •  Polisa OC/AC
 • Dowód rejestracyjny pojazdu
 • Prawo jazdy kierującego
 • Informacja czy jesteśmy podatku Vat
 • Upoważnienie na naprawę bezgotówkową  (podpisane przez wszystkich właścicieli pojazdu)*

    1* W przypadku gdy właścicielem samochodu jest bank / leasing - wymagana jest zgoda z banku / lesingu

    2* W przypadku gdy właścicielem samochodu jest firma - wymagana jest zgoda podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy  lub inne dokumenty w zależnośći od T.U.

Kontaktujemy się z ubezpieczycielem przez infolinie 801 10 20 30 lub przez adres mailowy poznan.CLS@allianz.pl

Strona internetowa Allianz: https://www.allianz.pl/index.html