Etapy likwidacji szkody

Krok 1

Przyjęcie uszkodzonego pojazdu do serwisu. Doradca serwisowy wystawia zlecenie naprawy (spisuje przebieg pojazdu, stan paliwa, rzeczy pozostawione przez klienta) oraz przyjmuje od klienta niezbędne dokumenty (protokół oględzin, dowód rej,…). Po przyjęciu dokumentów od poszkodowanego następuje odbiór samochodu, polega on na wstępnym porównaniu uszkodzeń z protokołu oględzin i spisaniu uszkodzeń niezwiązanych ze szkodą.

Krok 2

Pojazd po umyciu trafia na dział blacharski, gdzie po rozbiórce

uszkodzonych elementów ich stan jest sprawdzany z protokołem oględzin sporządzonym przez firmę ubezpieczeniową. W razie pojawienia się rozbieżności zostają powołane dodatkowe oględziny. Po tych czynnościach zostają zamówione części zamienne.

Krok 3

Gdy wszystkie niezbędne części do wykonania naprawy są na miejscu pracownicy blacharni przystępują do pracy. Po zakończeniu prac blacharskich wykonywana jest kontrola pod względem poprawności wykonanej naprawy.

Krok 4

Pojazd kierowany jest  do działu lakierniczego, gdzie lakierowane są uszkodzone elementy zgodnie z protokołem oględzin.

Krok 5

Po wykonanej naprawie lakierniczej pojazd po raz drugi trafia do działu blacharskiego, gdzie są dozbrajane wymienione elementy. Po zakończeniu naprawy pojazd jest myty i czyszczony, potem następuje kontrola ostateczna, która polega na sprawdzeniu jakości naprawy blacharsko- lakierniczej, czystości samochodu i poprawności funkcjonowania poszczególnych systemów.

Krok 6

Po dokładnym sprawdzeniu pojazdu przez doradcę serwisu blacharsko-lakierniczego klient zostaje poinformowany o możliwości odbioru samochodu. Po przybyciu właściciela pojazdu zostaje wyjaśniony zakres naprawy, otrzymuje fakturę i gwarancję na wykonaną naprawę.

 

DO POBRANIA 

  • Upoważnienie do odbioru i rozliczenia szkody przez nasz serwis
  • oświadczenie sprawcy kolizji
  • Prawa poszkodowanych w wypadkach samochodowych